Jogi nyilatkozat

Posted by on jan 21, 2016 in Egyéb

 

  • A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, a Visegrádi Schef Grill Akadémia kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.
  • A honlapon megjelenő Visegrádi Schef Grill Akadémia védjegyek és logók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a Visegrádi Schef Grill Akadémiát illetik meg. A védjegyoltalom jogosultja a Visegrádi Schef Grill Akadémia.
  • A honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a Visegrádi Schef Grill Akadémia kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A Visegrádi Schef Grill Akadémia előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
  • A Visegrádi Schef Grill Akadémia hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára, számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.
  • Előfordulhat, hogy a honlapon a Visegrádi Schef Grill Akadémiától függetlenül módosítás történik, ezért – ha a törvény másként nem rendelkezik – a Visegrádi Schef Grill Akadémia semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.
  • A Visegrádi Schef Grill Akadémia fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse. A Visegrádi Schef Grill Akadémia nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz.
  • A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért való felelősséget a Visegrádi Schef Grill Akadémia kizárja.
  • A Visegrádi Schef Grill Akadémia nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Visegrádi Schef Grill Akadémia weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.
  • Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre, Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy a Visegrádi Schef Grill Akadémia azt – minden felelősségvállalás nélkül – közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. Ön ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Visegrádi Schef Grill Akadémiát.
  • A Visegrádi Schef Grill Akadémia egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Számít a véleményed!